• Fotky nejsou upravované v žádném grafickém programu.
  • Jedná se o výsledky kombinovaného bělení Pure whitening.
  • Žádný z pacientů nedodržoval bílou dietu.